Select Page

Пилотирање државне матуре

ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ – 5, 6. и 7. април 2022.

Обавештење за ученике и родитеље

1. ШТА ЈЕ ДРЖАВНА МАТУРА?

 • Државна матура је испит којим се завршава средња школа.  Услов за добијање дипломе о завршеној средњој школи јесте  положена државна матура.
 • Неопходно је да ученик/ученица положи сва три испита у  оквиру обавезног дела матуре.
 • Државна матура ће заменити пријемни испит на већини  високошколских установа.
 • На основу уписних критеријума које пропише факултет који  желе да упишу, ученици ће бирати предмете које ће полагати  у оквиру државне матуре.

2. КАДА ЋЕ СЕ ПОЛАГАТИ ПРВА ДРЖАВНА МАТУРА?

 • Прва државна матура биће одржана у јуну 2024. године.
 • У априлу ове године радимо друго пилотирање државне  матуре са матурантима.

3. КО ПОЛАЖЕ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ?

 • Сви матуранти средњих школа у Србији у априлу полажу  пилот државне матуре

4. ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПИЛОТА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

 • Пилот државне матуре се полаже 5, 6. и 7. априла.
 • Свакога дана матуранти полажу по један испит.
 • Испити почињу у 12 часова завршавају се у 15 часова.
 • Распоред ученика по учионицама биће познат најкасније 60 минута пре полагања првог теста – (информације на огласној табли и упутства од стране одељењског старешине)

5. ШТА МАТУРАНТИ ПОЛАЖУ НА ПИЛОТУ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ?

Матуранти ће полагати обавезни део матуре, који обухвата полагање три писмена испита:

1. Српски језик и књижевност

2. Математика

3. Општеобразовни предмет са листе (Биологија, Географија, Историја, Енглески језик,  Немачки језик, Руски језик, Шпански језик, Француски језик, Физика, Хемија, Италијански језик, Српски као нематерњи језик)

 • Матурант бира који ће предмет са листе полагати (тачка 3.) и то мора навести у  Пријави за полагање државне матуре (ученици су овај део посла урадили још у фебруару)
 • Писмени испити се полажу решавањем тестова (40 задатака по тесту).
 • Испитна питања обухватају градиво од 1. до 4. разреда гимназије.
 • Не постоје збирке припремних задатака за пилотирање већ само примери тестова са првог пилотирања које ученици могу пронаћи на сајту  matura.edu.rs. Ови тестови обухватају градиво првог и другог разреда

6. ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА

 • Нa oглaснoj тaбли у холу, као и на сајту школе обjaвљене су све релеванте информације о полагању пилотирања.
 • Распоред седења биће објављен на улазу учионице у којој ће се полагати испити, као и на ученичкој огласној табли у холу.
 • На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.
 • Кандидати су дужни да у школу дођу најкасније до  11.20 часова сва три  дана полагања  писмених испита.
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати  писмени испити према унапред утврђеним списковима  кандидата који су истакнути на огласној табли и на вратима  просторија у којима се полажу испити.
 • Aкo кaндидaт оправдано зaкaсни нa пoчeтaк испита дo 30 минутa, дозвољено му је да приступи испиту, али му се време полагања у том случају не продужава
 • Ако ученик закасни више од 30 минута, неће моћи да полаже  испит.
 • Због идентификације, кандидат на испиту мора имати лични документ са фотографијом, који пре почетка испита треба да положи на ивицу клупе (лична карта, пасош, ђачка књижица).
 • Током полагања испита, дозвољено је да уз одобрење и у пратњи дежурног наставника просторију у којој се полаже испит напусти само један кандидат у исто време
 • Првих 30 минута након почетка писменог испита и последњих 15 минута пре истека времена одређеног за полагање теста,  кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој  полажу испит.
 • Кандидати на испит носе само одобрени прибор за предмет који се полаже.
 • Осим неопходног прибора, у просторију могу унети само флашицу са водом и лични документ. Мобилни телефон се одлаже у кутије које су за то намењене, а друге личне ствари (јакне, ренчеви) морају се одложити на предвиђено место испред учионице.
 • Кандидати у просторији не смеју имати помагала попут мобилног телефона или других преносивих уређаја електронске комуникације (паметни сатови и друго).

7. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ИСПИТУ

Током полагања испита у оквиру пилотирања, кандидатима није дозвољено:

 • поседовање, односно употреба недозвољеног прибора;
 • окретање, разговарање, односно комуникација са другим кандидатима;
 • преписивање;
 • ометање тока испита;
 • напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника;
 • поседовање недозвољених материјала.

8. ЗАВРШЕТАК ПИСМЕНОГ ИСПИТА

 • Кандидат који је започео да полаже писмени испит мора да преда тест.
 • Кандидат може превремено да преда тест и да напусти просторију у којој се полаже испит, али то не сме да учини у првих 30 минута од почетка теститања, и последњих 15 минута пре истека времена.
 • Када је истекло време предвиђено за полагање, дежурни наставник обавештава кандидате дa престану са радом и остану на својим местима док наставник не узме тестове.
 • Дежурни наставник евидентира време завршетка тј. предаје теста (записник)

9. ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТОВА

 • Након прегледања тестова и објављивања резултата, исти се усклађују са петостепеном скалом за оцењивање  и бројчаном оценом – одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1)
 • Уколико се ученик слаже, наставник му као једну од оцена у другом полугодишту у школској 2021/2022. години може у дневник уписати оцену постигнуту на испиту из предмета који је полагао на пилотирању (два обавезна и изборни предмет)

ОПШТЕОБРАЗОВНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ: ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР

ШифраПредметХемијска оловкаГрафитна оловка, гумица и резачКалкулатор*Прибор за цртањеЛењир**
101Српски језик и књижевност    
301Енглески језик    
331Немачки језик    
401Математика 
501Биологија 
511Физика 
512Хемија  
601Географија    
611Историја    

* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмибилан

** Лењир са милиметарском поделом

Повезане вести

Турнир ученика другог разреда у баскету

Турнир ученика другог разреда у баскету

На иницијативу ученика II-9 и у сарадњи са наставницима физичког и здравственог васпитања, на нивоу другог разреда одржан је турнир у баскету 3x3.  На турниру је учествовало свих 9 одељења и мечеви су се играли 1. и 2. јуна, према паровима извученим жребом. ...

Републичко такмичење из биологије

Републичко такмичење из биологије

Похваљује се ученица Симона Вијатов 2/7 за учешће на Републичком такмичењу из биологије одржаном на Природно  - математичком факултету Универзитета  у Крагујевцу, на Институту за биологију и екологију. Ученицу је за такмичење припремала професор Јасмина...

Државно такмичење из информатике

У организацији Центра за таленте у Врању је 19.5.2023. одржано државно такмичење за таленте-област информатика. И на овом такмичењу ученици наше школе, одељења II9, постигли су запажен успех. Матеја Николић освојио је 1. место, а Михајло Јанићијевић и Бојан Рађеновић...