Select Page

Наставници

Стручно веће српског језика и књижeвности:

Гордана Милићевић
др Горан Павловић
Зоран Међедовић
Александра Јовић
Марија Боришић
Жељка Лукач
Сања Милановски
Милош Стевић
Оља Бркић

Стручно веће страних језика:

Енглески језик:

Рада Тодоровић
Јелена Ђорђевић
Ана Самарџић
Љубица Кнежевић
Драгица Вуковић

Руски језик:

Александра Филиповић

Француски језик:

Андријана Мијаиловић

Немачки језик:

Светлана Коларевић
Љиљана Слијепчевић

Шпански језик:

Милена Радовановић

Латински језик:

Драгана Самарџија
Мирјана Јаничић

Стручно веће друштвених наука и  уметности:

Филозофија:

Дејан Пејовић
Милотка Молнар Сивч

Социологија:

Саша Јелић
Михаило Гвозденовић

Ликовна култура:

Маја  Соле-Насковски

Музичка култура:

Ивана Вранић-Анђелић

Психологија:

Катарина Пфаф-Крстић

Историја:

Татјана Хаџипетровић
Петар Панић
Небојша Стевановић
Нада Остојић
Мирјана Варничић
Марина Вучићевић

Грађанско васпитање:

Снежана Миљковић
Катарина Пфаф- Крстић
Мирјана Костић

Верска настава и православни  катихизис:

Јован Благојевић
Милана Ивковић

Стручно веће природних наука:

Географија:

Александар Билас
Бранка Јемуовић
Вилма Гребенаровић
Бојана Жујовић

Биологија:

Сања Благојевић
Јелена Загорац
Јасмина Ивковић
Емилија Нејковић
Катарина Радовић

Хемија:

Рајка Јовановић
Драгана Станковић
Татјана Недељковић
Катарина Михајловић

Физика:

Светлана Радовић
Бранислава Гаврић
Биљана Шестовић
Снежана Карталија
Сања Корица

Стручно веће математике:

Ива Јањушевић
Гордана Павловић
др Андрија Костић
Тамара Малић
Марина Радовановић
Марина Кривокапић
Денис Миљковић
Валентина Добријевић
Марко Берар
Јелена Лакушић

Стручно веће информатике и рачунарства:

мр Наталија Јеленковић
Мирјана Ердељан
Влада Велев
Јелена Вујанац
Мојца Вербич
Санда Баљошевић

Стручно веће физичког и здравственог васпитања:

Дарко Илић
Слађана Беатовић
Наташа Машић
Немања Васиљевић

Изборни програми:

Уметност и дизајн:

Ивана Вранић-Анђелић
Гордана Милићевић
Милош Стевић
Оља Бркић

Језик, медији и култура:

Александра Филиповић
Милена Радовановић
Мирјана Костић

Појединац, група, друштво:

Саша Јелић
Михаило Гвозденовић
Мирјана Костић

Примењене науке:

Ђурђија Јеленковић

Религије и цивилизације:

Нада Остојић
Мирјана Варничић
Марина Вучићевић
Саша Јелић

Примењене науке 1:

Бојана Жујовић
Катарина Радовић
Ђурђија Јеленковић

Примењене науке 2:

Сања Корица

Методологија научног истраживања:

Катарина Пфаф-Крстић
Мирјана Костић
Михаило Гвозденовић