Select Page

Математикa није баук

У уторак, 21. јуна 2022. године у свечаној сали наше школе одржан је јавни час математике “Математика није баук”. На том часу ученици су презентовали део оног што су учили на часовима математике у току ове школске године. Показали су примену наученог у разним областима, открили повезаност математике и уметности, говорили о својим искуствима на такмичењима и приказали филм Мај месец математике. Часу су присуствовали родитељи ученика, професори, директор и педагог школе.У припреми и реализацији часа учествовали су сви ученици одељења I9 и предметни наставник Тамара Малић.