Select Page

Лице задужено за заштиту података о личности у XII београдској гимназији

Лице задужено за заштиту података о личности у XII београдској гимназији

Биљана Јовановић, дипл. правник,

мejл адреса: sekretar.xiigimnazija@gmail.com