Select Page

Историјат школе

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Историјат школе

XII београдска гимназија започела је свој рад 1963. годинe и  прославила је педесетогодишњицу свог постојања у мају 2013. године. Године 2023. год биће прослављено 60 година рада школе. Зграда у којој се налази наменски је прављена као школски објект 1958. године и у њој су до 1963. године радиле истовремено две школе: кожарска и геолошка. 

У свом педесетогодишњем постојању у школи су биле честе промене које су се дешавале у нашем образовном систему. Своју успешну “гимназијску” традицију морала је да замени за усмерено образовање које започиње доношењем Закона о усмереном образовању 1976/77. године и траје до 1990. године. Селективну школу, смењује упис на територијалном принципу. Долази до знатног повећања броја одељења у III и IV разреду. Уводе се занимања из области културе и информисања као што су: новинар, организатор програма културних активности, музејски манипулант и документарист и архивски помоћник и архивар у ОУР-има. 

Промене у карактеру образовања условиле су и промену назива школе па она 1982. године постаје Образовно-васпитна радна организација за струку културе и информисања “Димитрије Туцовић”. Десет година касније долази до нових промена када почиње да се врши “реформа” такозване усмерене школе и од 1987. године почињу да се уводе нова занимања. Школа на одређени начин постаје уникатна јер је једина у Београду имала искључиво занимање културолошко-језичке струке. Тада је образовала ученике за две струке: културолог-сарадник, а 1989. године добија и струку глумац-луткар које је било једино одељење у целој Републици. За период од 1987. до 1990. године може се рећи да представља прелаз од усмереног образoвања ка класичном образовању,  којe је враћено фебруара 1990. године, а захваљујући томе наша школа поново постала гимназија. Од тада почиње да се реализује и програм гимназије, а и враћа се назив школе – XII београдска гимназија “Димитрије Туцовић”. Од школске 2004/05. године име се враћа на само извориште почетка рада XII београдска гимназија.

Нашу школу су похађали, а сада су:  

Глумци: 

  • Бојана Маљевић
  • Катарина Радивојевић
  • Срђан Јовановић

Новинари:

  • Сања Маринковић
  • Тијана Прица
  • Ненад Радичевић
  • Карл Иван

 Успешни у својим професијама

Историчар: Дејан Ристић

Власник музеја  наука: Драган Симић

Доктор: Ана Јеремић

Министри просвете: М. Шарчевић, Б. Ружић